17 de novembre del 2012


Se’m tallaren als llavis,
les veus del desig,
se’m tallà una besada
prenyada de blaus.
Un goig amarat d’enyor
resta encara
amb el cant de la joia
I el so del llaüt
enderrocant murs.