10 de novembre del 2012

ESPILLS
No em cal esmentar el teu nom,
ni intentar oblidar-lo,
hi roman com transparència eterna
d'un mirall paral·lel.